EUROMETAL servis s.r.o.
CZ | EN | DE | RU
Nacházíte se: Eurometalservis > Naše služby > Kombinované povlaky – duplex
eshop
Novinky
13.06.2013 V loňském roce jsme montovali nový osmi turbinový tryskač Agtos.
25.04.2012 Představujeme nový výrobek tryskací minijednotku TM1
Výroba

EUROMETAL servis s.r.o.
Cibotín 23, Česká Bělá
583 01 Chotěboř
Czech Republic

Mobil: +420 602 427 007

+420 777 627 007e-mail:
eurometalservis@eurometalservis.cz


Kombinované povlaky – duplexní systémy

Kombinované (duplexní) povlaky jsou kombinací zinkových povlaků s povlakem z nátěrové hmoty nebo plastu.

Ochrana materiálu pak spočívá ve spojení bariérového a katodického principu ochrany. Korozní odolnost je až 2,5násobkem součtu odolností jednotlivých povlaků. Nanášení organických nátěrových systémů na povlak žárového zinku je však náročné jak z důvodů logistických, tak i technologických. Je třeba si uvědomit, že většinou povrch povlaku zinku tvoří ploché krystalové plochy (eta-fáze). To je dobře patrné, pokud byly v roztavené zinkové lázni přítomny další legující prvky, jako např. cín, vizmut a další. Po vytažení pozinkovaného předmětu z lázně, při postupném chlazení jsou tyto prvky (protože jsou nerozpustné v pevné fázi zinku) vytlačovány na hranice těchto krystalů a tak je „zviditelňují“ – tvoří tzv zinkový květ. Právě tyto krystalové plochy jsou však velmi „hladké“ a netvoří tedy sám o sobě vhodný podklad pro následnou adhezi dalších organických povlaků. Zinek sám je na povrchu materiálu velmi pevně zakotven (cca až 28MPa) pomocí přechodových difúzních fází Gama1 a 2, následné organické vrstvy však mohou být ukotveny pouze mechanicky. Obecně se považuje za vyhovující, disponují-li hodnotou při odtrhu alespoň 3 resp. 4 MPa. Je tedy jasné a logické, že je třeba nějakým vhodným způsobem zajistit vhodný kotevní profil. To lze např. chemicky – např. mořením, nebo mechanicky lehkým tryskáním (tzv. sweepováním). Pro vytvoření povlaku s dobrými mechanickými vlastnostmi je potom třeba ještě dalších operací. Pak lze vytvořit povlaky s hodnotami při odtrhu až kolem 14-18MPa (adhezní lom), nebo dokonce vykazující při odtrhu kohezní lom (překonání pevnosti povlakovacího materiálu). Na ilustračních fotografiích je dobře vidět výsledek takové nesprávné volby předúpravy (respektive její absence) v kombinaci s nevhodně zvoleným nátěrovým systémem. Specielní kapitolou jsou pak tzv ocelozinkové povlaky, nebo povlaky nanášené na již zpasivovaný povrch pozinkované vrstvy.

Důležitá je tedy důslednost u předúprav zinku. Nabízíme vám komplexní dodávku kombinovaných povlaků od našich dlouholetých a prověřených partnerů. Garantujeme perfektní technologické zpracování.
edited by n.e.s.p.i. dilynatryskac.cz